Home ВСТУПАЙ Ми розвиваємось!

Ми розвиваємось!

Які напрямки медичної фізики розвиваються на фізико-технічному факультеті ХНУ?

Під керівництвом професора Баранника Є.О. проводяться теоретичні та експериментальні дослідження фізичних механізмів ультразвукового відгуку біологічних об'єктів. У співробітництві з ТОВ ”Науково-дослідний Інститут радіотехнічних вимірювань” та фірмою “Радмір” був розроблений цифровий ультразвуковий доплерівський томограф з унікальними діагностичними можливостями. Планується дообладнання цього приладу соноеластографічним модулем, що дозволить проводити ранню діагностику онкологічних захворювань. 

 

Дослідження, які проводяться під керівництвом професора Горбенко Г.П., можна віднести до галузі молекулярної медицини. Ці дослідження спрямовані на:

  • з'ясування молекулярних основ розвитку амілоїдних патологій (хвороб Альцгеймера, Паркінсона, діабету II типу);
  • розробку оптичних біосенсоров на глюкозу;
  • створення нанопереносників протипухлинних  препаратів на основі ліпосом –  сферичних частинок, оболонка яких складається із ліпідних молекул, що утворюють бішар (включення фармакологічних агентів в ліпосоми дозволяє суттєво підвищити його ефективність та знизити токсичність).

За роки розвитку на физико-технічному факультеті медичної фізики, як нового та виключно перспективного наукового напрямку, виконувались дослідження

за рахунок держбюджету:

2012 - 2015: тема №15-13-12

“Дослідження механізмів формування відгуку біологічних систем та фізичних засад нових методів медичної мікро- та макродіагностики”

2009 - 2012: тема №15-13-09

“Дослідження механізмів локального формування відгуку біологічних систем та фізичних засад нових методів медичної діагностики ”

2006 - 2009: тема №15-13-06

“Застосування методу акустики оберненого фронту для дослідження механічних властивостей біологічних тканин”

 

та в рамках наступних міжнародних грантів:

 2014: грант ДФФД № Ф54.4/015

"Роль іонів важких металів в мембранних ефектах амілоїдних білків"

  2013: грант ДФФД № Ф54.4/015

"Роль іонів важких металів в мембранних ефектах амілоїдних білків"

2011-2012: грант ДФФД № Ф41.4/014

"Дослідження мембрано-опосередкованих механізмів токсичності пре-амілоїдних агрегатів білків"

2008-2011: грант УНТЦ № R 4534

“Нові підходи до детектування та модуляції процесу утворення амілоїдних фібрил”

2009-2010 грант ДФФД № Ф28.4/007

"Розробка ліпосомальних форм координаційних комплексів європію як нового класу протипухлинних препаратів"

2003-2006: грант УНТЦ № R 2155

“Комплексне вивчення механізму процесів взаємодії іонів середніх енергій з твердим тілом і розробка на базі встановлених закономірностей кількісних методів діагностики твердих тіл на атомарному рівні”

2002-2004: грант УНТЦ № 865(С)

“Розробка нових фізичних методів ультразвукової візуалізації та медичної діагностики”

2003-2004: грант УНТЦ Р150

Прилад для ультразвукового допплерівського зондування

1998-2001: грант УНТЦ № 865

“Розробка нових фізичних методів ультразвукової візуалізації та медичної діагностики”

 

Ми співпрацюємо з:

          

         

          

          

  • Doc. Elena Kirilova, Daugavpils University, Daugavpils, Latvia

          

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image