Home PhD Programme (english medium)

ВИВЧАЙ МЕДФІЗИКУ!

Чим медична фізика відрізняється від спеціальностей, за якими ведеться підготовка у внз чи на факультетах фізичного профілю?

Студенти медфізики, окрім  фізичних та математичних дисциплін, вивчають біохімію, фізичну хімію, цитологію, фізіологію людини, загальну анатомію, патологічну та клінічну діагностику, методи медико-біологічних досліджень, біомеханіку, тощо. 

 

Чим медична фізика відрізняється від спеціальностей, за якими ведеться підготовка в внз чи на факультетах медичного профілю?

Студенти отримують знання по системному аналізу та розробці фізико-математичних і лабораторних моделей конкретних фізичних процесів в біологічних об'єктах, та фізико-технологічних процесів для удосконалення медичної діагностики і терапії, а також глибокі знання стосовно фізичних методів дослідження таких об'єктів, отримання та обробки медичних зображень за допомогою комп'ютерної рентгенівської, ядерної магніторезонансної, позитронної эмісійної, ультразвукової та інших видів томографії.

Окрім вищевказаних біологічних і медичних дисциплін студенти медфізики вивчають такі спеціальні предмети, як:

  • Медична візуалізація
  • Нанотехнології в біомедичному матеріалознавстві
  • Взаємодія випромінювання з речовиною
  • Радіобіологія
  • Фізичні основи медичної діагностики
  • Основи радіоелектроніки
  • Люмінесцентні технології в біології та медицині
  • ЕОМ та машинна обробка інформації
  • Медичні кріотехнології
  • Біосенсорика

 

Поряд з традиційним для всіх спеціальностей фізико-технічного факультету циклом природничих (фундаментальних) дисциплін, протягом 5  з половиною років підготовки медичних фізиків читаються спецкурси.

 

 

Бакалавр за напрямом підготовки 6.040204 Прикладна фізика 

(професійна орієнтація - “Медична фізика”)

Дисципліна (факультет, викладачі якого читають дисципліну) Семестр Кількість кредитів  

1

Медична і біологічна фізика (фізико-технічний) 6,7 4 завантажити файл

2

Практикум з медичної і біологічної фізики (радіофізичний) 6,7 4  
3 ЕОМ-експеримент і машинна обробка інформації (фізико-технічний) 6 2  
4 Цитологія (біологічний) 6 2  
5 Фізична хімія (хімічний) 6 4  
6 Радіобіологія (фізико-технічний) 7 3 завантажити файл
7 Фізичні основи медичної апаратури (фізико-технічний) 7 3 завантажити файл
8 Методи медико-біологічних досліджень (фізико-технічний, радіофізичний) 7,8 4 завантажити файл
9 Практикум з методів медико-біологічних досліджень (фізико-технічний, радіофізичний) 7,8 4 завантажити файл
10 Сенсорика (фізико-технічний) 7 2 завантажити файл
11 Вступ до фізики твердого тіла (фізико-технічний) 7 3 завантажити файл
12 Фізіологія людини і тварин (біологічний) 7,8 4  
13 Взаємодія випромінювання з речовиною (фізико-технічний) 8 3 завантажити файл
14 Молекулярна біологія і генетика (фізико-технічний) 8 3 завантажити файл
15 Люмінесцентні технології в біології і медицині 8 2 завантажити файл
16 Математична біофізика (радіофізичний) 8 4  
17 Маркетинг і менеджмент (факультет підвищення кваліфікації) 8 1.5  

 

Магістр за спеціальнистю 8.04020406 “Медична фізика”

Дисципліна (факультет, викладачі якого читають дисципліну) Семестр Кількість кредитів  
1 Рентгенівська томографія (фізико-технічний) 9 4 завантажити файл
2 Медична візуалізація (фізико-технічний) 9 4 завантажити файл
3 Фізика биомолекул (фізико-технічний) 9 4 завантажити файл
4 Клінічна дозиметрія і радіаційна безпека 9 4  
5 Кріобіофізика (радіофізичний) 9 3  
6 Семінар зі спеціальності (фізико-технічний) 10 2  
7 Охорона праці в галузі (фізико-технічний) 9 1.5 завантажити файл
8 Методика та організація наукових досліджень (фізико-технічний) 9 1.5 завантажити файл
9 Методика викладання фізики 9 2  
10 Педагогіка та психологія у ВШ 9 2  
11 ВШ і болонський процес 9 1  
12 Інтелектуальна власність 9 1  

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image